≪ Notícies

Obligatorietat de presentar la declaració complementària d'importació

afoto novedad


A partir del 8 d'octubre de 2018 serà obligatori per als operadors la presentació de la declaració complementària d'importació (tipus procediment "X") per a la enllestiment de les declaracions simplificades per falta de documents (tipus procediment "B") per mitjans electrònics, havent transcorregut el termini suficient des de la seva aprovació per a l'adaptació dels sistemes informàtics.


Aquesta declaració es va incloure com a novetat en la Resolució del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'AEAT de 25 d'agost de 2017 per la qual es modifica la Resolució de 11 de juliol de 2014 a què es recullen les instruccions per a la formalització del Document únic administratiu (DUA)

 

Font: AEAT