≪ Notícies

Prepareu la seva renda 2018 abans que acabi l'any

afoto novedad

Abans que acabi l'any verifiqui si pot realitzar alguna acció que li permeti reduir l'IRPF de 2018 (la declaració s'ha de presentar en 2019).


Les aportacions que realitzi al seu pla de pensions reduiran la base del seu IRPF fins al límit del 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, amb un màxim de 8.000 euros.


En determinats casos també podrà reduir la base imposable del seu IRPF en l'import de les aportacions que realitzi a un pla de pensions del seu cònjuge, fins al límit de 2.500 euros.


Si té dret a la deducció per adquisició d'habitatge habitual (és a dir, si la va adquirir abans de 2013), pot efectuar una amortització anticipada del préstec que va sol·licitar per a finançar la compra del seu habitatge fins 9.040€.