≪ Notícies

Devolucions d'IRPF per prestacions de maternitat i paternitat

afoto novedad

Ja es pot sol·licitar les devolucions d'IRPF per prestacions de maternitat i paternitat.
S'ha habilitat un formulari online a la pàgina web de l'Agència Tributària en el qual tan sols caldria indicar any o anys en què s'ha rebut la prestacions i el número de compte bancari amb  titularitat on s'ha d'ingressar aquesta devolucion. No serà necessària cap altra documentació adicional.
Només es podrà sol·licitar aquestes devolucions per a persones que han tingut fills en 2014, 2015, 2016 i 2017 i les devolucions es podran tramitar per les vies habituals de la Declaració de la Renda: el conegut sistema RENO, sistema clau PIN, ia través d'un certificat electrònic.